Tag - Sqoop

Sqoop 大数据    2017-09-11 10:41:23    7    0    0
Sqoop 概要 ======== Sqoop是Hadoop和关系数据库服务器之间传送数据的一种工具。链接各种DBMS到Hadoop的工具。 看图: ![](/api/file/getImage?fileId=5b64395bfd8930240500002f) 说白了Sqoop就两个主要功能: ---- - 导入(to hadoop) - 导出(to dbms) 次要功能 --- - 任务J